Welkom op de website van Betabase.

Betabase is een op een website gebaseerd en flexibel leermiddel voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het is gebaseerd op de bestaande boekenserie van Uitgeverij Betabook. 

Men kan door middel van het selecteren van hoofdstukken iedere volgorde van content zelf bepalen.

Betabase biedt mogelijkheden voor ieder onderwijsmodel en voor elk niveau voor het middelbaar beroeps onderwijs.  Door het selecteren van hoofdstukken uit de diverse vakgebieden is het mogelijk om een reader samen te stellen van de gewenste leerstof. 

Voor het gebruik van Betabase is een licentieovereenkomst noodzakelijk. De licentiekosten zijn € 36,50 per vak per leerling per jaar.

Vraag een proeflicentie voor de duur van 2 weken aan door het invullen van het registratieformulier.

Alleen docenten kunnen via het emailadres van hun instituut een proeflicentie aanvragen. Aanvragen via een ander emailadres worden niet in behandeling genomen.

Het is ook mogelijk om een door U samengestelde reader door Uitgeverij Betabook om te zetten in boekvorm. Het is dan mogelijk dat bijvoorbeeld uw schoollogo op de cover wordt geplaatst. Uitgeverij Betabook koppelt een ISB- nummer aan het boek zodat het op de boekenlijst van uw school kan worden gezet.